LIST OF COUNCILLORS

List of CouncillorsCITY BOARD MUSSOORIE COUNCILLORS
ELECTED
श्री सुरेष थपलियाल टमटा हाउस झडीपानी मंसूरी
श्रीमती सरिता मैरीविल स्टेट बार्लोगंज मसूरी
श्रीमती मनीशा खरोला सैपलिंग इस्टेट सिविल हास्पीटल रोड मसूरी
श्री प्रताप पंवार सजबर खेत मसूरी
श्रीमती आरती लण्ढौर बाजार मसूरी
श्रीमती जषोदा डेवनषायर आउट हाउस लण्ढौर मसूरी
श्री दर्षन सिंह रावत ताज बिल्डिग कुलडी मसूरी
श्रीमती गीता कुमांई जिया सदन कैमल बैक रोड मसूरी
श्रीमती सरिता पंवार अभय निवास गाॅधी चैक मसूरी
शश्री नन्द लाल राज भवन लाईब्रेरी मसूरी
श्री कुलदीप सिंह रौछेला इन्द्रा कालोनी कुलदीप निवास मसूरी
श्री पंकज खत्री इन्द्रा भवन, लाल बहादुर षास्त्री राश्ट्रीय प्रषासन अकादमी मसुरी
श्रीमती जसबीर कौर राधा भवन स्टेट सरर्कुलर रोड मसूरी